Derde generatie

Jacobus Dukker & Elisabeth Lok

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Gerardus

vdr

25 augustus 1753

Poeldijk

8 maart 1819

Delft

Heggie

Marijtje

mdr

omstreeks 1767

’s Hage

19 september 1821

Delft

Dukker

Jacobus

hfd

28 oktober 1793

Naaldwijk

29 oktober 1853

Delft

Lok [1]

Elisabeth

vr.

11 juni 1797

De Lier

14 januari 1869

Delft

Dukker

Gerrit

zn

26 juli 1818

Delft

12 september 1818

Delft

Dukker

Gerardus

zn

10 januari 1820

Delft

14 april 1900

Delft

Dukker

Albertus

zn

6 december 1821

Delft

23 december 1821

Delft

Dukker

Lambertus Gerardus

zn

13 februari 1823

Delft

22 maart 1824

Delft

Dukker

Elizabeth Johanna

dr

30 december 1824

Delft

14 januari 1827

Delft

Dukker

Johanna Maria

dr

16 april 1826

Delft

5 juni 1826

Delft

Dukker

Maria

dr

24 augustus 1828

Delft

9 januari 1829

Delft

Dukker

Clazina Johanna

dr

15 juli 1831

Delft

1 september 1831

Delft

Dukker

 

 

15 juli 1831

Delft

15 juli 1831

Delft

Dukker

Johanna

dr

1 oktober 1833

Delft

18 januari 1873

Delft

Dukker

Johannes

zn

14 juni 1835

Delft

23 november 1891

Delft

Dukker

Jacobus Bernardus

zn

5 april 1837

Delft

11 juni 1837

Delft

Dukker

Adrianus Johannes

zn

5 april 1837

Delft

8 juni 1837

Delft

Dukker

Adriana

dr

23 mei 1838

Delft

26 juni 1855

Delft

Dukker

Matthijs

zn

22 april 1840

Delft

11 mei 1840

Delft

Jacobus, het vijfde kind van Gerardus Dukker en Marijtje Heggie, registreert zich als dienstplichtige op 26 maart 1816. Hij krijgt de rang van fuselier bij het 9e regiment infanterie. Op 4 september van hetzelfde jaar wordt hij uit het leger ontslagen wegens lichamelijke gebreken. Hij is 5 voet en 4 duim (1,67 m) lang. Hij heeft een ovale aangezicht, een brede voorhoofd, blauwe ogen, een kleine neus en bruin haar.

Jacobus (Jan) Dukker huwt met Elisabeth Lok (dochter Arie Philippus Lock, arbeider, en Neeltje Penning) op 16 mei 1818 in De Lier. Jacobus is roomsch en wonende in De Lier. Hij is arbeider en sjouwer van beroep. Elisabeth is protestants (gereformeerd / nederlands hervormd) en arbeidster. De kinderen worden in het ene geval geregistreerd als protestants en in het andere geval als katholiek.

Matthias en Catharina Margaretha Willeke zijn in 1785 de eersten die een dubbele voornaam geven aan een zoon: Cornelius Christianus. Hierna duurt het tot 1823 alvorens Jacobus en Elisabeth Lok een van hun zonen een dubbele naam geven: Lambertus Gerardus. Het duurt dan weer ongeveer twintig jaar alvorens anderen dit gebruik overnemen. Het zijn dan Henricus en Helena Henrica Trichart die in 1842 hun eerste zoon de naam Antonius Bernardus geven.

Daarvoor is het al gewoonte dat dochters meerdere voornamen worden gegeven: in 1787 noemen Bernardus en Catharina Bergman hun eerste dochter Anna Maria en in 1788 noemen Gerardus en Marijtje Heggie hun eerste dochter Maria Elizabeth. In 1796 noemen Matthias en Catharina Margaretha Willeke een van hun dochters Anna Maria. Ook de derde genaratie is gewend twee voornamen te geven aan dochters. Jacobus en Eva Catharina Kog geven in 1821 een dochter de naam: Maria Elizabeth. Drie jaar later geven Jacobus en Elisabeth Lok en Mathias en Neeltje Wolhof hun eerste dochter eveneens twee voornamen.

Gerardus en Maria Zomervrucht zijn de eersten als zij in 1856, een zoon drie voornamen geven: Johannes Franciscus Anthonie. Gerrardus en Cornelia Slootweg volgen in 1883 wanneer zij een van hun zonen Marinus Leonardus Jacobus noemen.

Volgens R.A. Eberling (“Voor- en familienamen in Nederland”, 1993) is het gebruik om kinderen twee (en later drie) voornamen te geven in de hogere lagen van de bevolking begonnen om vervolgens door de lagere standen te worden overgenomen.

Ten tijde van het overlijden van Jacobus, woont het gezin op Oosteinde 216 te Delft.

Van de kinderen die een huwbare leeftijd bereiken is het volgende bekend:

1. Gerardus: zie verder Gerardus Dukker & Maria Zomervrucht

2. Johanna

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Schoneveld

Josephus Wilhelmus

hfd

25 april 1830

Delft

29 mei 1892

Delft

Dukker

Johanna

vr.

1 oktober 1833

Delft

18 januari 1873

Delft

Schoneveld

Elisabeth Maria

dr

31 oktober 1860

Delft

7 juni 1940

Delft

Schoneveld

Jacobus Johannes

zn

14 september 1861

Delft

1 januari 1908

Delft

Schoneveld

Wilhelmus Johannes

zn

19 oktober 1862

Delft

24 juli 1863

Delft

Schoneveld

Adriana Johanna

dr

11 maart 1864

Delft

2 september 1864

Delft

Schoneveld

Hendrika Maria

dr

10 maart 1865

Delft

30 juni 1865

Delft

Schoneveld

Josephus Johannes

zn

1 april 1866

Delft

29 november 1869

Delft

Schoneveld

Helena Geertruida

dr

18 juni 1867

Delft

4 juli 1867

Delft

Schoneveld

Johanna Maria

dr

20 oktober 1868

Delft

15 maart 1869

Delft

Schoneveld

 

 

24 januari 1871

Delft

24 januari 1871

Delft

Schoneveld

Gerardus Josephus

zn

12 januari 1873

Delft

29 januari 1873 [2]

Delft

Schoneveld

Josephus Gerardus

zn

12 januari 1873

Delft

13 februari 1873

Delft

Johanna huwt met Josephus Wilhelmus Schoneveld (zoon van Johannes Hermanus Schoneveld en Maria Elizabeth Lang) op 16 mei 1860 te Delft.

3. Johannes: zie verder Johannes Dukker & Anna Smit

Voetnoten:
[1] Wordt ook wel geschreven als Lock.
[2] De tweelingen Gerardus Josephus en Josephus Gerardus sterven op 29 januari 1873 en 13 februari 1873. Wie op 29 januari en wie op 13 februari sterft is onduidelijk, daar in beide gevallen Josephus Gerardus als overledene wordt opgegeven.