Terug

Rooms-katholieke geloof

Vanwege hun rooms-katholieke geloof moeten Barend en Marij Houtkamp veel moeite doen hun kinderen te dopen (en van het laatste sacrament te voorzien). Het dopen gebeurt in een schuilkerk te Poelgeest op meer dan een uur lopen van waar zij wonen. Het is daarom aannemelijk dat het rooms-katholieke geloof diep geworteld zit en door de ouders (en grootouders) is meegegeven. Dit geldt zeker voor Barend. In geval van Marij Houtkamp wordt het niet uitgesloten dat zij zich tot het rooms-katholieke geloof heeft laten bekeren. Hierbij wordt er van uitgegaan dat als twee personen van verschillend geloof met elkaar huwden, het altijd de vrouw was die zich tot het geloof van de man bekeerde, net zoals in het geval van Marijtje Heggie, Neeltje Wolhof en Elisabeth Lok.