Vierde generatie

Adrianus Dukker & Maria Hofstede

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Bernardus

vdr

5 juni 1786

Delft

4 mei 1870

Monster

Melief

Catharina

mdr

12 oktober 1794

Delft

17 november 1851

Monster

Dukker

Adrianus

hfd

27 april 1817

De Lier

18 december 1897

Naaldwijk

Hofstede

Maria

vr.

31 januari 1821

Naaldwijk

7 juli 1906

Naaldwijk

Dukker

 

dr

5 februari 1844

De Lier

5 februari 1844

De Lier

Dukker

Machdalena

dr

7 maart 1845

De Lier

19 juli 1889

Naaldwijk

Dukker

 

dr

2 februari 1847

De Lier

2 februari 1847

De Lier

Dukker

Henderica

dr

23 februari 1848

De Lier

28 november 1926

Naaldwijk

Dukker

Gerardus

zn

14 oktober 1850

De Lier

5 september 1856

Naaldwijk

Dukker

Catharina

dr

4 maart 1853

Naaldwijk

2 september 1853

Naaldwijk

Dukker

Jacoba

dr

26 juli 1854

Naaldwijk

17 mei 1907

‘s Hage

Dukker

Gerardus

zn

2 oktober 1856

Naaldwijk

2 februari 1936 [1]

Naaldwijk

Dukker

Maria

dr

21 januari 1859

Naaldwijk

27 september 1859

Naaldwijk

Dukker

Martinus

zn

16 januari 1861

Naaldwijk

24 december 1927

Naaldwijk

Dukker

Catharina

dr

10 september 1863

Naaldwijk

20 november 1921

‘s Hage

Adrianus Dukker huwt met Maria Hofstede (dochter van Maarten Hofstede en Helena Koenekoop) op 6 mei 1843 te Naaldwijk. Adrianus Dukker en Maria Hofstede zijn beide rooms-katholiek. Adrianus is aardappelteler. Zij wonen eerst in De Lier op nummer 68 a. Het gezin verhuist op 3 mei 1851 naar Naaldwijk (wijk A, nummer 13 a). Adrianus is in Naaldwijk vlasser van beroep. Rond 1875 wordt Adrianus tuinier.

Omstreeks 1700 was de oppervlakte van het tuinbouwgebied uitermate bescheiden. Het eten van groente en fruit was voor de gewone man zeker nog niet weggelegd. In de 19e eeuw breidde het afzetgebied voor de tuinbouwproducten zich sterk uit. Eerst werd het inmiddels geïndustrialiseerde Engeland een belangrijk afnemer, later ook Duitsland. Er was veel vraag naar druiven en vroege aardappelen. Het aantal tuinders nam toe, terwijl de specialisatie ook een intensivering van de productie ten gevolge had. Om te voorkomen dat de van nature toch al niet vruchtbare grond door de intensieve benutting ervan spoedig uitgeput zou raken, was men constant in de weer met bemesting. Hiervoor onderhield men varkens, voerde men koemest uit de omgeving aan en gebruikte men slootbagger.
Bij de verdere uitbreiding van het tuinbouwareaal in de tweede helft van de 19e eeuw moesten de nieuwe terreinen geschikt gemaakt worden voor tuinbouw. De zandgronden waren voor tuinbouwdoeleinden te droog, de kleigronden weer te nat en tevens moeilijk bewerkbaar. De bodemkwaliteit werd verbeterd door het zand te vermengen met klei. Het zogenaamde afgeesten gebeurde in de strook Loosduinen-Monster en in de omgeving van Naaldwijk. De zware kleigronden, het gebied tussen Monster en Wateringen, werden verbeterd door het opbrengen van zand en door bemesting.
(“Nederland in kaarten”, M.W. Hesling ea. 1985)

Van der Kun moet ervan op de hoogte zijn geweest dat de prijzen voor tuinland in stijgende lijn waren. Hij vroeg toestemming aan het polderbestuur en aan het Hoogheemraadschap van Delfland om vanuit de Lee zeven vaarsloten te graven en het vlietland op te hogen. Daarna liet hij in september 1874 de landerijen in 13 partijen (met twee elders in De Lier gelegen percelen) veilen in de herberg De Zwaan van Jan van den Dool in De Lier. Opbrengst circa ƒ 100.000. Daarbij hoorden ook enkele percelen ten noorden van de huidige Veilingweg en het perceel van de Veilingweg zelf. Het karwei om de vaarsloten te graven blijkt in maart 1875 te zijn geklaard.

Niet alle kopers waren van plan zelf de tuinbouw ter hand te nemen. De namen van twee kopers komen we echter nu, na 125 jaar, nog tegen als tuinder, n.l. Dukker en van der Wel. Adrianus Dukker, vlasser, kocht 3 ha. 19 are voor ƒ 9.217. Later verkocht hij een stuk aan zijn broer Gerrit Dukker [2].
Kort na 1885 vroeg Adrianus Dukker toestemming voor de bouw van een huis 'aan het Naaldwijkse pad' [3].
(www.lwkoppenol.nl)

In 1890 wordt de Naaldwijkse veiling opgericht. Adrianus Dukker maakt deel uit van het driekoppig bestuur.

De tuinbouwveiling was een markt waar producent en koper in alle openheid konden loven en bieden. Winstpunt voor de tuinders was een hogere opbrengst, voor de kooplieden betekende het keurmerk ‘Westland’ de garantie van een goede kwaliteit.
(“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992)

Over de kinderen die een volwassen leeftijd bereiken is het volgende bekend:

1. Machdalena Maria

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Vijverberg

Pieter

hfd

16 juni 1824

Naaldwijk

1 december 1890

Naaldwijk

Dukker

Machdalena

3e vr.

7 maart 1845

De Lier

19 juli 1889

Naaldwijk

Vijverberg

Adrianus

zn

27 juli 1871

Naaldwijk

15 juni 1956

De Lier

Vijverberg

Petrus Cornelis

zn

28 september 1872

Naaldwijk

5 februari 1937

Naaldwijk

Vijverberg

Petrus Jacobus

zn

6 oktober 1873

Naaldwijk

6 januari 1874

Naaldwijk

Vijverberg

Johannes Casparus

zn

21 september 1874

Naaldwijk

1 november 1919

Naaldwijk

Vijverberg

 

dr

15 juli 1875

Naaldwijk

15 juli 1875

Naaldwijk

Vijverberg

Petrus [4]

zn

24 november 1876

Naaldwijk

25 oktober 1949

Naaldwijk

Vijverberg

Cornelis

zn

14 oktober 1877

Naaldwijk

 

 

Vijverberg

 

zn

4 januari 1879

Naaldwijk

4 januari 1879

Naaldwijk

Vijverberg

 

zn

2 juni 1880

Naaldwijk

2 juni 1880

Naaldwijk

Machdalena Maria huwt de veel oudere Pieter Vijverberg (wedunaar van Adriana Straatman en Cornelia van der Tuin en zoon van Leendert Vijverberg en Adriana Hofstede) op 15 oktober 1870 te Naaldwijk. Pieter is bouwman van beroep.
Pieter Vijverberg was van 1874 tot 1890 gemeenteraadslid en bewoonde de omvangrijke boerderij ‘Cruisbrouck’ op de hoek van de Kruisweg en de Middelbroekweg. Sinds de zeventiende eeuw waren de Vijverbergs als boeren werkzaam in de omgeving van ’s Gravenzande en Naaldwijk. Pieter had als enige zoon de huwbare leeftijd bereikt en nam Cruisbrouck over van zijn vader. Onder Pieters kinderen vond de eerste overschakeling van het boeren- naar het tuindersbedrijf plaats. Vier zonen begonnen in de tuinderij. Zijn zoon Petrus Cornelis zette het ouderlijk bedrijf voort.
(“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992)

Het gezin is rooms-katholiek. Naast de kinderen die Machdalena baart, bestaat het gezin uit een vijftal nog in leven zijnde kinderen uit het eerste huwelijk met Adriana Straatman en het tweede huwelijk met Cornelia van der Tuin. Het gezin woont aan de Kruisweg te Naaldwijk. Machdalena komt in 1889 te overlijden aan verlamming van het hart als gevolg van cholerine [5].

2. Henderica: Tot 1889 woont zij nog bij haar ouders.

3. Gerardus: Hij komt als gevolg van een hersenbeschadiging door een val te overlijden.

4. Jacoba

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Nederpel [6]

Petrus

hfd

31 augustus 1844

Naaldwijk

omstreeks 1880

 

Dukker

Jacoba

vr.

26 juli 1854

Naaldwijk

17 mei 1907

‘s Hage

Nederpel

Marinus

zn

10 oktober 1873

Naaldwijk

27 februari 1874

Naaldwijk

Nederpel

Adrianus

zn

13 oktober 1874

Naaldwijk

 

 

Nederpel

Marinus Cornelus

zn

22 september 1875

Naaldwijk

28 mei 1878

Naaldwijk

Nederpel

Petrus Jacobus

zn

25 februari 1877

Naaldwijk

5 mei 1881

Naaldwijk

Nederpel

Cornelus Petrus

zn

12 april 1878

Naaldwijk

29 april 1878

Naaldwijk

Nederpel

Maria Geertruida

dr

23 mei 1879

Naaldwijk

 

 

Nederpel

Marinus Franciscus

zn

3 oktober 1880

Naaldwijk

 

 

Jacoba huwt met Petrus Nederpel (zoon van Marinus Nederpel en Geertruida van Driessen) op 9 november 1872 te Naaldwijk. Petrus is tuinier van beroep. Het gezin is rooms-katholiek. Zij wonen in de Dorpstraat te Naaldwijk. Mei 1881 verhuist het gezin naar ’s Gravenhage. Jacoba is kasteleines [7].
In 1889 gaan de kinderen Maria en Marinus bij hun grootouders Adrianus en Maria wonen. Maria verhuist in september 1893 naar ’s Gravenhage. Marinus verhuist in december 1893 naar Groningen, doch is vanaf april 1899 [8] woonachtig in ’s Gravenhage.

5. Gerardus: zie verder Gerardus Dukker & Jacoba Maria Groenewegen.

6. Maria: Zij overlijdt aan buikkliertering [9]

7. Martinus: zie verder Martinus Dukker & Cornelia Agnes Korssen.

8. Catharina

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Oudshoorn

Hermanus

hfd

31 oktober 1844

‘s Hage

 

 

Dukker

Catharina

vr.

10 september 1863

Naaldwijk

20 november 1921

‘s Hage

Catharina huwt met Hermanus Hendrikus Oudshoorn (zoon van Andries Oudshoorn en Apolonia Cornelia Outman) op 4 september 1886 te Naaldwijk. Hermanus is koopman van beroep. Na het huwelijk gaan zij in ’s Gravenhage wonen.


Voetnoten:
[1] Hij wordt begraven op 5 februari
[2] Daar zijn broer Gerardus Dukker in 1874 is overleden, moet het welhaast om een ander familielid gaan.
[3] Volgens het bevolkingsregister verhuist het gezin in 1889 naar Zuidweg nummer 55 (wijk B). Conform de akte van overlijden wonen zij hier nog als Adrianus komt te overlijden. Het gaat hier hoogwaarschijnlijk om hetzelfde adres. In of kort na 1900 kwam de naam Nieuwe Tuinen in zwang. Eerst nog in combinatie met het Naaldwijkse pad, maar later werd deze laatste aanduiding weggelaten en werden bouwaanvragen gesitueerd in de 'Nieuwe Tuinen'.
[4] Beter bekend als Pieter
[5] Cholera
[6] Wordt ook wel geschreven als Nederpelt.
[7] www.homeros.demon.nl
[8] www.homeros.demon.nl
[9] tuberculose