Vijfde generatie

Martinus Dukker & Cornelia Agnes Korssen

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Adrianus

vdr

27 april 1817

De Lier

18 december 1897

Naaldwijk

Hofstede

Maria

mdr

31 januari 1821

Naaldwijk

7 juli 1906

Naaldwijk

Dukker

Martinus

hfd

16 januari 1861

Naaldwijk

24 december 1927

Naaldwijk

Korssen

Cornelia Agnes

vr.

14 maart 1864

Naaldwijk

7 juni 1937

Naaldwijk

Dukker

Maria Hillegonda

dr

16 april 1890

Naaldwijk

 

 

Dukker

Hillegonda Magdalena

dr

22 juni 1892

Naaldwijk

 

 

Dukker

Magdalena Gerarda

dr

1 december 1893

Naaldwijk

18 mei 1947

s Hage [1].

Dukker

Johannes Adrianus

zn

4 augustus 1895

Naaldwijk

30 januari 1978

Naaldwijk

Dukker

Adrianus Andreas

zn

11 mei 1897

Naaldwijk

 

 

Dukker

Augustinus Ignatius

zn

10 november 1898

Naaldwijk

9 juni 1978 [2].

Naaldwijk

Dukker

Jacoba Maria Cornelia

dr

24 maart 1900

Naaldwijk

17 mei 1976

Rijswijk

Dukker

Hendrika Jacoba

dr

10 oktober 1901

Naaldwijk

23 december 1901

Naaldwijk

Dukker

Hendrika Jacoba

dr

4 juli 1903

Naaldwijk

31 januari 1986

Naaldwijk

Dukker

Gerardus Jacobus

zn

27 januari 1908

Naaldwijk

 

 

Martinus huwt met Cornelia Agnes Korssen (dochter van Jan Korssen en Hillegonda Johanna Clara van der Valk) op 23 februari 1889 te Naaldwijk. Martinus is tuinier van beroep. Zij wonen eerst in wijk A (Zuidbuurt) op nummer 30. Rond 1892 verhuizen zij naar wijk B, nummer 90. Rond 1900 wonen zij aan de Opstalweg op nummer 96 [3]..

Martinus en zijn directe nazaten hebben relatief grote gezinnen. Het aantal kinderen dat wordt gebaard is in vergelijking met zijn broer Gerardus en zijn kinderen nog beperkt. Zo baart Jacoba Maria Groenewegen, echtgenote van Gerardus, vijftien levend geboren kinderen. Cornelia Helena, Helena Cornelia en Catharina Andrea, dochters van Gerardus en Jacoba Maria Groenewegen, baren respectievelijk elf, dertien en negen kinderen. De echtgenoten van Leonardus Petrus en Adrianus Jacobus geven de geboorte aan respectievelijk veertien en dertien kinderen.

Het gezin van Martinus bestaat daarentegen uit tien kinderen, terwijl zijn3 dochters Maria Hillegonda, Magdalena Gerarda en zijn zonen Johannes Adrianus en Augustinus Ignatius gemiddeld vijf kinderen minder hebben dan hun neven en nichten. Daar het verschil in aantal kinderen niet verklaard kan worden uit de leeftijd waarop er werd gehuwd, mag er wel worden aangenomen dat Martinus en zijn kinderen in enigermate aan geboortebeperking deden, terwijl dit binnen de familie van zijn broer niet aan de orde was.

Over de praktijk van de geboorteregulering eind 19e en begin 20e eeuw is weinig bekend. Waarschijnlijk werd vooral een traditioneel middel als de cotus interruptus toegepast. Daarnaast vonden voorlichtingsboekjes en middelen van de in 1881 opgerichte Nieuw-Malthusiaansche Bond (vooral pessarium, schedespoeling en vaginale spons werden gepropageerd) langzamerhand een grotere verspreiding. Landelijk gezien bleek de daling van het geboortecijfer sinds de jaren zeventig, ondanks de na 1900 ontluikende kerkelijke bestrijding van de neomalthusiaanse zonden, niet te stuiten.
(“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992)

Het mag worden aangenomen dat Martinus minder rechtzinnig in het geloof was dan zijn broer Gerardus en daarom ook niet expliciet een tegenstander was van geboorteregulering.

Dat Martinus minder streng was in het geloof blijkt uit de keuze van de huwelijkspartners. Vooral de boerenfamilies Vijverberg, Kester, Groenewegen, Wennekers en Hofstede mogen vanwege hun rol die zij speelden in het kerk- en armbestuur en hun schenkingen (naast vermogend) als devoot worden beschouwd [“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992]. Voor Gerardus en zijn kinderen was het meer regel dan uitzondering met een van hen te trouwen, terwijl voor Martinus en zijn kinderen het tegenovergestelde gold. Hiernaast gingen twee dochters en twee kleindochters van Gerardus het klooster in, terwijl geen enkel (klein)kind van Martinus hiertoe besloot.

Daarentegen mag niet worden uitgesloten dat Gerardus welgestelder was dan zijn broer Martinus en dat juist dit aspect de doorslag gaf met wie men huwde.

Het is wel aannemelijk dat het vermogen van de ouders bleef tellen bij het op waarde schatten van huwelijkskandidaten. Waarschijnlijk hanteerde men een standenindeling gebaseerd op omvang en (vooral) opbrengst van het tuindersbedrijf. Later, in de jaren 1950, schijnt behalve het glasoppervlak ook het aantal verwarmingspijpen van het ouderlijk bedrijf een gangbare maatstaf geweest te zijn om een huwelijkskandidaat te wegen.
(“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992)

Over de kinderen is het volgende bekend:

1. Maria Hillegonda

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Groenewegen

Petrus Leonardus

hfd

27 maart 1883

Naaldwijk

17 december 1925

Wateringen

Dukker

Maria Hillegonda

vr.

16 april 1890

Naaldwijk

 

 

Groenewegen

Petronella Adriana

dr

2 december 1911

Wateringen

 

 

Groenewegen

Cornelia Agnes

dr

16 februari 1913

Wateringen

 

 

Groenewegen

Cornelia Catharina

dr

10 september 1914

Wateringen

 

 

Groenewegen

Martinus Leonardus

zn

13 april 1916

Wateringen

13 mei 1922

Wateringen

Groenewegen

Maria Agatha

dr

12 maart 1918

Wateringen

 

 

Maria Hillegonda huwt met Petrus Leonardus Adrianus Groenewegen (zoon van Leonardus Petrus Groenewegen en Petronella Hofstede, tuinierster) op 14 februari 1911 te Naaldwijk. Petrus is een half broer van Jacoba Maria Groenewegen, die met Gerardus is gehuwd (hoofdstuk V-4). Hij is tuinder. Het gezin is rooms-katholiek. Petrus en Maria verhuizen na het huwelijk naar Wateringen.

2. Hillegonda Magdalena

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Vogels

Wilhelmus Augustinus

hfd

26 oktober 1887

Wassenaar

 

 

Dukker

Hillegonda Magdalena

vr.

22 juni 1892

Naaldwijk

 

 

Vogels

Willemina Cornelia

dr

15 februari 1915

Naaldwijk

 

 

Vogels

Martinus Leonardus

zn

28 april 1916

Naaldwijk

 

 

Vogels

Alida Cornelia

dr

25 juli 1917

Naaldwijk

 

 

Vogels

Johannes Adrianus

zn

12 juli 1919

Naaldwijk

 

 

Vogels

Cornelia Agnes

dr

15 januari 1922

Naaldwijk

 

 

Vogels

 

dr

15 januari 1922

Naaldwijk

15 januari 1922

Naaldwijk

Vogels

Cornelia Maria

dr

9 oktober 1925

Naaldwijk

 

 

Vogels

Maria Hillegonda

dr

6 februari 1933

s Grav.

 

 

Hillegonda Magdalena huwt met Wilhelmus Augustinus Vogels (zoon van Leonardus Gerardus Vogels en Willemina Vollebregt) op 18 februari 1914 te Naaldwijk. Wilhelmus is tuinder en arbeider. Het gezin is rooms-katholiek. Het gezin woont van april 1932 tot april 1934 in ’s Gravezande. Zij wonen hierna op nummer 54 van de Duiventorenstraat en, vanaf maart 1953 in de van de Hoevenstraat op nummer 10.

3. Magdalena Gerarda Jacoba

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Zwinkels

Cornelis Hendricus

hfd

5 juli 1892

Monster

15 juni 1982 [4].

Poeldijk

Dukker

Magdalena Gerarda

vr

1 december 1893

Naaldwijk

18 mei 1947

s Hage

Zwinkels

Johanna Agatha Maria

dr

27 juli 1922

Monster

 

 

Zwinkels

Martinus Cornelis

zn

24 april 1924

Naaldwijk

 

 

Zwinkels

Hendricus Engelbertus

zn

19 februari 1926

Naaldwijk

 

 

Zwinkels

Cornelia Agnes Maria

dr

2 oktober 1927

Naaldwijk

 

 

Zwinkels

Engelbertus Hendricus

zn

11 november 1929

Naaldwijk

 

 

Zwinkels

Joannes Gerardus

zn

16 juni 1931

Naaldwijk

 

 

Zwinkels

Anthonius Cornelia

zn

31 januari 1933

Naaldwijk

 

 

Magdalena huwt met Cornelis Hendricus Zwinkels (zoon van Hendricus Zwinkels en Johanna Agatha Maria van der Laar) op 25 mei 1921 te Naaldwijk. Zij wonen eerst van mei 1921 tot juli 1923 in Monster op nummer 9 aan de Polderweg. Hierna wonen zij aan de Poeldijksepad op nummer 9 te Naaldwijk. Beiden zijn rooms-katholiek. Cornelis is tuinder. Het huwelijk wordt ontbonden op 18 mei 1947.

4. Johannes Adrianus: zie verder Johannes Adrianus Dukker & Geertruida Maria Zwinkels

5. Augustinus Ignatius: zie verder Augustinus Ignatius Dukker & Gerarda van Heijningen

6, Jacoba Maria Cornelia:

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Koeleveld

Frederikus Johannes

hfd

4 september 1900 [5]

A’dam

1 augustus 1952

Rijswijk

Dukker

Jacoba Maria Cornelia

vr.

24 maart 1900

Naaldwijk

17 mei 1976

Rijswijk

Koeleveld

Martinus Cornelis

zn

 

 

 

 

Koeleveld

Franciscus Petrus

zn

 

 

 

 

Koeleveld

Cornelia Agnes

dr

8 november 1931

Rijswijk

5 oktober 1944

‘s Hage

Koeleveld

Fredericus Joannes

zn

 

 

 

 

Koeleveld

Theresia Jacoba

dr

 

 

 

 

Koeleveld

Rosemaria Josepha

dr

maart 1939

Rijswijk

 

 

Koeleveld

Beatrix Maria Theresia

dr

januari 1941

Rijswijk

 

 

Koeleveld

Astrid Magdalena

dr

 

 

 

 

Zij huwt op 24 november 1926 te Amsterdam met Frederikus Johannes Koeleveld (zoon van M argaretha Alida Koeleveld). Frederikus Koeleveld is onderwijzer. Volgens www.hazelzet.org krijgen zij acht kinderen. De geboortedata zijn niet bekend. Conform kranten.kb.nl wordt in ’s Gravenhage op 12 december 1927 aangifte gedaan van de geboorte van een dochter. In 1929 krijgen zij een zoon, waarvan op 8 april aangifte wordt gedaan.

Voetnoten:
[1] Overlijdensakte Naaldwijk
[2] www.graftombe.nl
[3] Mogelijk dat het hier gaat om een hernummering van de woning.
[4] http://www.graftombe.nl/names/1063/poeldijk_rk/Z
[5] http://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-rondel/I3520.php