Vijfde generatie

Gerardus Dukker & Jacoba Maria Groenewegen

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Adrianus

vdr

27 april 1817

De Lier

18 december 1897

Naaldwijk

Hofstede

Maria

mdr

31 januari 1821

Naaldwijk

7 juli 1906

Naaldwijk

Dukker

Gerardus

hfd

2 oktober 1856

Naaldwijk

2 februari 1936

Naaldwijk

Groenewegen

Jacoba Maria

vr.

27 februari 1862

Naaldwijk

13 december 1927

Naaldwijk

Dukker

 

zn

29 december 1890

De Lier

29 december 1890

De Lier

Dukker

 

dr

29 december 1890

De Lier

29 december 1890

De Lier

Dukker

Maria Adriana

dr

24 december 1891

De Lier

17 juli 1978

Naaldwijk

Dukker

Cornelia Helena

dr

28 december 1892

De Lier

6 januari 1966

Naaldwijk

Dukker

Helena Cornelia

dr

11 november 1893

De Lier

31 maart 1964

Naaldwijk

Dukker

Leonardus Petrus

zn

2 november 1894

De Lier

3 juni 1976

Naaldwijk

Dukker

Catharina Andrea

dr

24 juni 1896

De Lier

5 september 1994

Wateringen

Dukker

Petronella Magdalena

dr

22 juni 1897

De Lier

2 oktober 1898

De Lier

Dukker

Adrianus Jacobus

zn

26 oktober 1898

De Lier

5 september 1965

De Lier

Dukker

Henricus Jacobus

zn

6 april 1900

De Lier

17 mei 1900

De Lier

Dukker

 

 

7 april 1901

De Lier

7 april 1901

De Lier

Dukker

Petronella Jacoba

dr

18 april 1902

De Lier

20 maart 1983

Nijmegen

Dukker

Adriana

dr

20 februari 1903

De Lier

11 maart 1903

De Lier

Dukker

Hendrika [1]

dr

20 februari 1903

De Lier

5 maart 1903

De Lier

Dukker

Adriana

dr

29 november 1904

De Lier

12 december 1904

De Lier

Dukker

Hendrika

dr

29 november 1904

De Lier

5 december 1904

De Lier

Dukker

Hendrika Maria

dr

26 mei 1906

De Lier

31 augustus 1973

Alkmaar [2]

Dukker

Adriana Magdanlena

dr

7 mei 1908

De Lier

13 maart 1909

De Lier

Tot 1889 blijft Gerardus bij zijn ouders wonen. Op 24 mei 1890 te Naaldwijk huwt hij met Jacoba Maria Groenewegen (dochter van Leonardus Petrus Groenewegen, tuinier, en Cornelia Arkesteijn). Gerardus is tuinier van beroep. Gerardus Dukker en Jacoba Maria Groenewegen zijn beide rooms-katholiek. Op 10 juni 1890 komen zij in De Lier wonen. Zij wonen eerst in wijk B op nummer 52. Rond 1900 wonen zij op nummer 53 [3]. Op 25 september 1924 vertrekken Gerardus, Jacoba Maria en hun dochter Hendrika Maria naar Dijkweg 23 in Naaldwijk.

Gerardus en Jacoba Maria krijgen een groot aantal kinderen. De leeftijd van Jacoba Maria heeft duidelijk grote invloed op de levensverwachting. Van de elf kinderen die zij na haar 35ste baart bereiken slechts drie een volwassen leeftijd. De kinderen die eerder worden geboren (op een doodgeboren tweeling na), bereiken wel allemaal een volwassen leeftijd.

Gerardus is sinds 1891 eerst gewoon bestuurslid en later erevoorzitter van Veilingvereniging Westerlee in De Lier. Hiernaast is hij sinds de oprichting van de Coöperatieve Boerenleenbank Naaldwijk “De Voorschotbank” in 1902 (later gefuseerd met de Rafeissenbank tot de Rabobank) bestuurslid van de bank [4]. Hij wordt later voorzitter van het bestuur en vestigingsdirecteur. Rond de eeuwwisseling is hij enige tijd gemeenteraadslid en bestuurslid van ’t Groene Kruis [5].

Omstreeks 1895 werd de stagnatie in de tuinbouw omgebogen in een opwaartse beweging, die tot 1930 aanhield. De modernisering van de landbouw werd gekenmerkt door technische verbeteringen (de opkomst van de glascultuur), organisatorische vernieuwingen (bijvoorbeeld de groei van de veilingen en oprichting van boerenleenbanken) en tenslotte door verbeteringen van de transportverbindingen.
In 1902 werd onder leiding van pastoor van Lijnschooten de coöperatieve boerenleenbank Naaldwijk opgericht. Deze sloot zich aan bij de centrale organisatie van boerenleenbanken te Eindhoven. De boerenleenbanken voorzagen de boeren van kortlopend bedrijfskrediet en deden dat onder soepeler voorwaarden dan de commerciële banken. Naaldwijk was de eerste katholieke boerenleenbank in Zuid-Holland. De katholieke bank maakt een sterke groei door. In december 1907 had zij voor ruim ƒ 180.000,- aan leningen uitstaan en behoorde zij tot de grootste boerenleenbanken in de Eindhovense centrale.
(“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992)

De volgende kinderen bereiken een volwassen leeftijd:

1. Maria Adriana Cornelia

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Zwinkels

Cornelis Martinus

hfd

13 juni 1890

‘s Grav.

 

 

Dukker

Maria Adriana

vr.

24 december 1891

De Lier

17 juli 1978

Naaldwijk

Maria Adriana Cornelia huwt met Cornelis Martinus Zwinkels (zoon van Martinus Zwinkels en Adriana Willemina van Steekelenburg) op 26 januari 1917 in De Lier. Cornelis is tuinder. Beiden zijn rooms-katholiek. Zij wonen aan de Strijpkade op nummer 1 te Wateringen en vanaf oktober 1969 aan de Dijkweg op nummer 20 te Naaldwijk.

2. Cornelia Helena Petronella

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Kester

Johannes Adrianus

hfd

1 april 1888

Naaldwijk

12 oktober 1957

Naaldwijk

Dukker

Cornelia Helena

vr.

28 december 1892

De Lier

6 januari 1966

Naaldwijk

Kester

Johanna Jacoba

dr

19 juli 1914

Naaldwijk

 

 

Kester

Jacoba Gerarda

dr

11 juli 1915

Naaldwijk

 

 

Kester

Wilhelmina Johanna

dr

4 oktober 1916

Naaldwijk

14 augustus 1955

Naaldwijk

Kester

Gerardus Cornelis

zn

30 november 1917

Naaldwijk

30 mei 1965 [7]

Buta, Congo

Kester

Wilhelmus Adrianus

zn

3 november 1919

Naaldwijk

 

 

Kester

Helena Petronella

dr

24 november 1920

Naaldwijk

 

 

Kester

Johannes Marie

zn

27 januari 1922

Naaldwijk

 

 

Kester

Cornelis Adrianus

zn

27 maart 1923

Naaldwijk

 

 

Kester

Catharina Alberdina

dr

12 april 1925

Naaldwijk

 

 

Kester

Catharina Leonarda

dr

10 oktober 1929

Naaldwijk

 

 

Kester

Adrianus Nicolaas

zn

10 oktober 1929

Naaldwijk

 

 

Cornelia huwt met Johannes Adrianus Hubertus Kester (zoon van Willem Kester en Johanna van der Ende) op 16 mei 1913 in De Lier. Datum scheiding: 12 oktober 1957 te Naaldwijk. Johannes is vleeschouwer. Beiden zijn rooms-katholiek. Augustus 1913 verhuizen zij naar Prins Hendrikstraat 43 in Naaldwijk.

3. Helena Cornelia Martina

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Wennekers

Petrus Cornelis

hfd

24 februari 1891

Naaldwijk

3 januari 1968 [6]

Naaldwijk

Dukker

Helena Cornelia

vr.

11 november 1893

De Lier

31 maart 1964

Naaldwijk

Wennekers

Mathilda Jacoba

dr

8 februari 1920

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Gerardus Jacobus

zn

18 augustus 1921

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Jacoba Cornelia

dr

17 juli 1922

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Cornelia Christina

dr

19 augustus 1923

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Jacobus Cornelis

zn

5 december 1924

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Maria Cornelia

dr

22 mei 1926

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Anna Barbara

dr

27 juli 1927

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Cornelia Adriana

dr

1 januari 1929

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Cornelis Jacobus

zn

8 april 1930

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Adriana Leonarda

dr

15 februari 1932

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Maria Leonarda

dr

30 maart 1933

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Catharina Leonarda

dr

26 september 1934

Naaldwijk

 

 

Wennekers

Theresia Adriana

dr

10 augustus 1936

Delft

 

 

Helena huwt met Petrus Cornelis Maria Wennekers (zoon van Jacobus Wennekers en Mathilda van Mil) op 21 februari 1919 in De Lier. Beiden zijn rooms-katholiek. Petrus is tuinder. Zij wonen op nummer 5 aan de Nolweg te Naaldwijk. Ontbinding huwelijk: 31 maart 1964 te Naaldwijk.

4. Leonardus Petrus: zie verder Leonardus Petrus Dukker & Adriana Johanna Vijverberg

5. Catharina Andrea Johanna

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Zwinkels

Leonardus

hfd

1 april 1897

Wateringen

26 oktober 1990 [8]

Delft

Dukker

Catharina Andrea

vr.

24 juni 1896

De Lier

5 september 1994

Wateringen

Zwinkels

Henk

zn

 

 

voor 1990

 

Zwinkels

Gerard

zn

 

 

 

 

Zwinkels

Co

dr

 

 

 

 

Zwinkels

Toos

dr

 

 

 

 

Zwinkels

Kees

zn

 

 

 

 

Zwinkels

Piet

zn

 

 

 

 

Zwinkels

Jan

zn

 

 

 

 

Zwinkels

Leo

zn

 

 

 

 

Zwinkels

Adrie

zn

 

 

 

 

Catharina huwt met de broer van Cornelis Martinus Zwinkels (haar zwager), Leonardus Hendrikus Cornelis Zwinkels (zoon van Hendrikus Zwinkels en Gerarda Magdalena van Steekelenburg) op 23 april 1920 in De Lier. Zij wonen in Wateringen in de Herenstraat op nummer 152.

6. Adrianus Jacobus Marinus: zie verder Adrianus Jacobus Dukker & Geertruida van Kester

7. Petronella Hendrika Jacoba: Op 16 mei 1923 treedt zij tot de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Zij neemt de naam Maria Hildegardis aan. Zij vertrek op 9 september 1931 met het passagiersschip Dempo naar Batavia om in Tjilatjap, Noord-Oost Indië te gaan wonen. Zij werkt als fröbelonderwijzer.

8. Hendrika Maria: Zij is religieuse (priorin). Haar patroniem is zuster Dominica. Zij is lid van de orde der zuster Dominicanessen. Zij verblijft onder andere in Nijmegen, Amsterdam (mei 1928 - april 1937) en Obdam.

Voetnoten:
[1] Volgens www.genlias.nl zou het gaan om een zoon
[2] Begraven op 4 oktober 1973 te Obdam (volgens www.genealogieonline.nl/bidprentjes-mooij)

[3] Mogelijk dat het hier gaat om een hernummering van de woning.
[4] Conform kranten.kb.nl en het overlijdensbericht.
[5] Het krantebericht (kranten.kb.nl) spreekt slechts over G. Dukker. Aangenomen wordt dat het gaat om Gerardus die met Jacoba Maria Groenewegen is getrouwd.

[6] www.graftombe.nl
[7
] Volgens www.congo-1960.be en https://leiden.courant.nu/ wordt pater Gerrit Kester vermoord
[8] Conform het overlijdensbericht van Catharina Andrea.