Derde generatie

Bernardus Dukker & Catharina Melief

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Gerardus

vdr

25 augustus 1753

Poeldijk

8 maart 1819

Delft

Heggie

Marijtje

mdr

omstreeks 1767

’s Hage

19 september 1821

Delft

Dukker

Bernardus

hfd

5 juni 1786

Delft

4 mei 1870

Monster

Melief [1]

Catharina

vr.

12 oktober 1794 [2]

Delft

17 november 1851

Monster

Dukker

Gerardus

zn

20 oktober 1815

De Lier

15 november 1874

Delft

Dukker

Adrianus

zn

27 april 1817

De Lier

18 december 1897

Naaldwijk

Dukker

Maria

dr

23 februari 1819

De Lier

10 juli 1895

Monster

Dukker

Krijn [3]

zn

24 december 1820

De Lier

28 februari 1895

Monster

Dukker

Huibertje

dr

27 juni 1823

De Lier

19 mei 1824

De Lier

Dukker

Catrina

dr

5 maart 1825

De Lier

24 juli 1825

De Lier

Dukker

Huiberta

dr

27 juni 1826

De Lier

30 september 1826

De Lier

Dukker

Bernardus

zn

17 januari 1828

De Lier

5 juni 1828

De Lier

Dukker

Pieter

zn

9 maart 1829

De Lier

28 januari 1912

Monster

Dukker

Catrina

dr

27 februari 1832

De Lier

28 september 1909

Monster

Dukker

Adrianus

zn

12 december 1833

De Lier

29 augustus 1834

De Lier

Dukker

Jacobus

zn

15 augustus 1835

De Lier

13 oktober 1835

De Lier

Dukker

Johanna

dr

14 december 1836

De Lier

22 maart 1837

De Lier

Dukker

Matthijs

zn

21 mei 1838

De Lier

16 september 1839

De Lier

Tegen het einde van de 18e eeuw daalt het aantal inwoners van circa 24.000 tot circa 14.000. Veel woningen worden geheel of gedeeltelijk afgebroken en er ontstaan veel open plekken in de stad [“De stad Delft”, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1992]. In het begin van de negentiende eeuw is het dan ook mogelijk dat Barend Dukker iets minder dan 0,2 ha land [4], langs de Oosterstraat binnen de stadsmuren, bezit dat wordt gebruikt voor de vlasteelt. Het land bestaat uit twee kavels. Op een kavel staat een huis en een erf en op de andere kavel wordt een tuin gebruikt als erf.

Bernardus [5] huwt op 4 januari 1815 te Pijnacker met ene Catharina Melief (dochter van Adrianus Melief, bevrachter, trekkersbaas en schuitenjager [6], en Huberta Oudshoren [7], koopvrouw). Catharina is ten tijde van het huwelijk dienstmeid, terwijl Bernardus als arbeider werkt. Het gezin is rooms-katholiek. Na het huwelijk verhuizen zij naar De Lier. Bernardus werkt tot omstreeks 1820 als aardappelteelder en vervolgens als vlasser / vlasteelder.

Als gevolg van de achteruitgang in de linnennijverheid ging de vlasteelt eerst op de zandgronden achteruit [“Algemene Geschiedenis der Nederlanden”, 1970]. In eerste instantie werd het vlas min of meer naar die streken verdreven, waar dit gewas het beste verbouwd kon worden, namelijk de kleigronden, en nam het daar aanvankelijk toe. Maar na 1780 ging de teelt verder achteruit en kwam de vlasteelt alleen nog voor op gronden die voor andere doeleinden te marginaal waren. Zo kon het gebeuren dat de vlasteelt in de 19e eeuw voor veel inwoners van De Lier en omgeving altijd nog de belangrijkste inkomstenbron was [8], ondanks dat de teelt niet veel opleverde. Toen zich de mogelijkheden voordeden, was er dan ook des te meer reden om over te schakelen naar de tuinbouw.

Omstreeks 1843 verhuist het gezin naar Monster [9]. In 1861 is Bernardus 75 jaar en is hij, conform de huwelijksakte van zijn zoon Pieter, gestopt met werken. Tot zijn overlijden woont hij bij zijn zoon Pieter in.

De meeste kinderen van Bernardus Dukker en Catharina Melief sterven op zeer jonge leeftijd.

Over de kinderen die een huwbare leeftijd bereiken is het volgende bekend:

1. Gerardus

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overleden

Locatie

Dukker

Gerardus

hfd

20 oktober 1815

De Lier

15 november 1874

Delft

Vos, de

Adriana

vr.

2 september 1821

Naaldwijk

5 januari 1907

Naaldwijk [10]

Conform het bevolkingsregister van 1840 van Naaldwijk is Gerrit rooms-katholiek. Hij woont op nummer 63 in de Zuidbuurt. Hij woont samen met een aantal andere knechten en dienstmaagden.
Gerardus huwt met Adriana de Vos (dochter van Carel de Vos, metselaar en Maria van Swet [11]) op 12 augustus 1843 te Naaldwijk. Ten tijde van het huwelijk is Gerardus kleedermaker van beroep.

2. Adrianus: zie verder Adrianus Dukker & Maria Hofstede

3. Maria

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Paasen, van

Theodorus

hfd

5 december 1817

Loosduinen

29 december 1899

Monster

Dukker

Maria

vr.

23 februari 1819

De Lier

10 juli 1895

Monster

Paasen, van

Adriana Maria

dr

13 mei 1848

Poeldijk

30 maart 1921

Monster

Paasen, van

Bernardus

zn

25 februari 1850

Poeldijk

30 maart 1897

Monster

Paasen, van

Petrus

zn

13 februari 1852

Poeldijk

21 oktober 1920

Monster

Paasen, van

Catharina

dr

6 maart 1854

Poeldijk

 

 

Paasen, van

Maria

dr

2 april 1857

Poeldijk

7 december 1931

Maastricht

Maria huwt met Theodorus van Paasen (zoon van Pieter Adamse van Paasen, tuinder, en Adriana Hofstede [12]) op 29 mei 1847 te Monster. Theodorus is tuinier van beroep. Ze wonen in Poeldijk. Het gezin is rooms-katholiek.

4. Krijn

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Krijn

hfd

24 december 1820

De Lier

28 februari 1895

Monster

Witkamp

Maria

vr.

18 juni 1823

Monster

12 oktober 1878

Monster

Krijn huwt met Maria Witkamp (dochter van Dirk Witkamp en Catharina van Vugt) op 11 januari 1845 te Monster. Krijn is tapper en winkelier [3] van beroep.

In de achttiende eeuw leefde men nog voor een groot deel van de vlasteelt. Deze teelt veroorzaakte vlaskoorts. Jenever, die men in trekpotten vervoerde, beschouwde men als een probaat middel tegen deze koorts.
(www.lwkoppenol.nl)

5. Pieter

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Pieter

hfd

9 maart 1829

De Lier

28 januari 1912

Monster

Hofstede

Helena

vr.

16 maart 1832

Naaldwijk

18 mei 1907

Monster

Dukker

Catharina Maria

dr

16 oktober 1862

Monster

7 april 1935

Monster

Dukker

Maria Catharina

dr

14 oktober 1863

Monster

7 november 1863

Monster

Dukker

Maria Catharina

dr

6 oktober 1864

Monster

9 november 1939

Wijchen

Dukker

David Jozephus

zn

15 augustus 1865

Monster

28 augustus 1865

Monster

Dukker

Catharina Maria

dr

5 augustus 1866

Monster

22 april 1871

Monster

Dukker

Johanna

dr

17 augustus 1867

Monster

6 mei 1871

Monster

Dukker

David Josephus

zn

27 augustus 1868

Monster

13 september 1868

Monster

Dukker

 

zn

2 oktober 1869

Monster

2 oktober 1869

Monster

Dukker

Petronella Maria

dr

2 oktober 1869

Monster

5 april 1871

Monster

Dukker

Catrina Maria

dr

26 augustus 1871

Monster

27 oktober 1871

Monster

Dukker

Bernardus Josephus

zn

7 maart 1873

Monster

17 augustus 1873

Monster

Dukker

 

zn

2 februari 1877

Monster

2 februari 1877

Monster

Pieter huwt met Helena Hofstede (dochter van David Hofstede en Catharina Persoon) op 24 augustus 1861 te Naaldwijk. Pieter is ten tijde van zijn huwelijk bouwman van beroep. Pieter en Helena zijn beide rooms-katholiek.
September 1862 verhuist Pieter met zijn vrouw naar Monster om vlasser te worden. Tot circa 1870 woont het gezin op nummer 128 in wijk C. Het gezin verhuist hierna naar nummer 139. Ergens tussen 1880 en 1889 verhuist het gezin naar Poeldijk, wijk C nummer 236.
Maria Catharina wordt kloosterzuster.

De meeste kinderen sterven voor hun vijfde jaar. Tussen 1865 en 1871 sterven zeven kinderen. Waarschijnlijk had dit te maken met de cholera-epidemie die in 1866-1867 een hoogtepunt bereikte en met name in Zuid-Holland veel slachtoffers eiste. Vooral onder de kinderen tot en met vijf jaar leidden ingewandsziekten tot grote sterfte [“Algemene geschiedenis der Nederlanden”, 1970]. Het voor huishoudelijke doeleinden gebruikte water was een voortdurende bron van besmetting voor ingewandsziekten en een oorzaak dat er zo veel slachtoffers binnen één gezin konden vallen. Hiernaast zal armoede ook een rol hebben gespeeld bij de hoge kindersterfte.

6. Catrina

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Velthoven, van [14]

Gerrit

hfd

19 juni 1831

’s Grav.

22 november 1898

Monster

Dukker

Catrina

vr.

27 februari 1832

De Lier

28 september 1909

Monster

Velthoven, van

Cornelis Gerardus

zn

22 maart 1861

Monster

26 oktober 1862

Monster

Velthoven, van

Catharina

dr

3 maart 1862

Monster

9 oktober 1929

Loosduinen

Velthoven, van

Cornelia

dr

25 juni 1863

Monster

20 november 1911 [15]

Loosduinen

Velthoven, van

Cornelis Gerardus

zn

14 juli 1864

Monster

4 februari 1933

Monster

Velthoven, van

Antonia

dr

17 september 1865

Monster

5 december 1865

Monster

Velthoven, van

Maria

dr

12 november 1866

Monster

1 maart 1867

Monster

Velthoven, van

Jacobus Gerardus

zn

27 juni 1868

Monster

13 november 1908

Loosduinen

Velthoven, van

Maria

dr

8 november 1869

Monster

16 oktober 1885

Monster

Velthoven, van

Agatha Cathrina

dr

19 oktober 1870

Monster

29 januari 1871

Monster

Velthoven, van

Maria Catharina

dr

12 juni 1872

Monster

22 oktober 1872

Monster

Velthoven, van

Bernardus

zn

8 januari 1874

Monster

21 mei 1959 [16]

Monster

Catrina huwt met Gerrit van Velthoven (zoon van Cornelis van Velthoven en Cornelia Haket) op 7 mei 1859 te Monster. Gerrit is tuinier van beroep. Catrina is dienstbode. Zij verhuizen naar Loosduinen.

Voetnoten:
[1] Wordt ook wel als Mijnlief geschreven.
[2] Volgens akte van overlijden: 11 DECEMBER 1794.
[3] Wordt ook wel Quirinus genoemd.
[4] Kadaster van Delft (1832) vermeldt alleen de naam van de eigenaar. Aan het begin van de 19e eeuw zijn er drie personen met de naam Bernardus Dukker: Bernardus de zoon van Bernardus en Catharina Bergman, Bernardus de zoon van Matthiass en Catharina Margaretha Willeke en Bernardus de zoon van Gerardus en Marijtje Heggie. Daar de laatste, zich later ook toelegt op de vlasteelt en ook als enige van de drie actief is in de landbouw, wordt er vanuit gegaan dat het hier gaat om de zoon van Gerardus en Marijtje Heggie.
[5] Conform http://delft.digitalestamboom.nl wordt ene Gerardus Dukker, als zoon van Gerardus Dukker en Marijtje Heggie, op 5 juni 1786 te Delft geboren. Deze huwt op 4 januari 1815 te Pijnacker met ene Catharina Melief. Hierna wordt niets meer vernomen van Gerardus Dukker en Catharina Melief. Vanaf 1815 zijn ene Bernardus Dukker en Catrina Mijnlief in De Lier woonachtig. Bernardus sterft in 1870 te Monster. In de akte van overlijden wordt als geboortedatum 5 juni 1785 genoemd.
Daar de namen van de echtgenoten en de geboortedata van Gerardus en Bernardus overeenkomen, wordt er van uitgegaan dat het om een en dezelfde persoon gaat. Voor de duidelijkheid zal, ook al wordt er in sommige akten gesproken over Gerardus, alleen de naam Bernardus worden gebruikt.
[6] Conform members.chello.nl/h.post/
[7] Wordt ook wel als Oosthoorn geschreven.
[8] www.accessonline.nl/teundejong/
[9] Huwelijksakte Adrianus Dukker en Maria Hofstede.
[10] Conform http://delft.digitalestamboom.nl
[11] Wordt ook wel geschreven als van Zwet.
[12] Adriana Hofstede is een broer van Maarten Hofstede, de vader van Maria Hofstede die met Adrianus Dukker op 6 mei 1843 te Naaldwijk is gehuwd.
[13] Volgens een notariële akte uit 1861
[14] Wordt ook wel geschreven als van Veldhoven.
[15] Volgens www.velthoven-transport.nl
[16] Begraven op 23 mei te Poeldijk. Een en ander volgens www.velthoven-transport.nl;