Derde generatie

Gerardus Dukker & Anna Maria Verbeek

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/geboorte

Locatie

Begrafenis/overlijden

Locatie

Dukker

Matthias

vdr

15 oktober 1750

Poeldijk

28 februari 1804

Delft

Willeke

Catharina

mdr

omstreeks 1753

Hannover

18 april 1828

Delft

Dukker

Gerardus

hfd

8 februari 1781

Delft

8 februari 1829

Delft

Borking [1]

Maria Catharina

vr.

29 maart 1778

Delft

11 januari 1805

Delft

Dukker

Catharina

dr

20 februari 1803 [2]

Delft

12 september 1819

Delft

Velsen, van

Johanna

2e vr.

 

Rotterdam

 

 

Sigon

Maria

3e vr.

7 januari 1783

Delft

9 oktober 1818

Delft

Verbeek

Anna Maria

4e vr.

8 december 1798

Geldrop

11 april 1845

Delft

Dukker

Catharina

dr

19 oktober 1828

Delft

21 september 1904

Delft

Ene Gerardus [3] Dukker trouwt met Maria Catharina Borking (dochter van Willem Borking en Johanna van Roijen) op 9 mei 1802 te Delft [4]. Gerardus woont ten tijde van zijn huwelijk aan de Langendijk. Gerardus Dukker en Maria Catharina Borking krijgen één kind. Dit kind sterft op 16-jarige leeftijd. Maria Catharina Borking wordt in 1805 te Delft (Oude Kerk) begraven.

Met de komst van de Fransen, krijgt voor het eerst het volk inspraak. Ook katholieken en dissidente prostestanten kregen nu een stem in de raad [“Ach Lieve Tijd”, Gemeentelijk Archiefdienst Delft en het Stedelijk Museum Het Prinsenhof 1996}. In 1803 staan Matthijs en Gerrit [5] Dukker geregistreerd als stemgerechtigd. Stemgerechtigd waren de mannen die 23 jaar of ouder waren en een bepaald minimum aan belastingen betaalden. Hieronder vielen met name de huizenbezitters. Volgens het stemregister woont Gerrit Dukker op de Brabantse Turfmarkt.

Twee jaar na het overlijden van Maria Catharina Borking huwt ene weduwnaar Gerardus [6] Dukker op 18 januari 1807 te Delft [7] met Johanna van Velsen. Gerardus is dan inmiddels naar de Jacob Gerritsestraat verhuisd. Johanna van Velsen woont op het moment van het huwelijk op ‘t Zuijdeijnde.

Hij trouwt voor de derde maal met Maria Sigon (dochter van Ludovicus Sigon, arbeider, en Jacomina van Kempen) op 23 februari 1814 te Delft. Uit het huwelijk met Maria Sigon komen geen kinderen voort. Gerardus is schoenmaker.

Na de landbouw, waarin over het hele land gerekend ongeveer 50 % van de beroepsbevolking werkzaam geweest zal zijn, vormden (rond de eeuwwisseling) ambacht en nijverheid de belangrijkste bestaansbron. Deze sector was in Holland geconcentreerd in binnensteden als Delft, Gouda en Leiden.
(“Algemene Geschiedenis der Nederlanden”, 1970)

Gerardus hertrouwt voor de derde maal op 47-jarige leeftijd met de 29-jarige Anna Maria Verbeek (dochter van Andries Verbeek en Aldegonda Maas) op 30 juli 1828 te Delft. Anna Maria is rooms-katholiek en dienstbode. Gerardus Dukker en Anna Maria Verbeek krijgen drie maanden later een kind. Een paar maanden na de geboorte sterft Gerardus. Anna Maria Verbeek hertrouwt hierna nog met Petrus Libregts (geboren omstreeks 1801 te Heeze en zoon van Walterus Libregts en Jakoba Ceelen) op 13 januari 1830 te Delft.

Catharina, de dochter van Gerardus Dukker en Anna Maria Verbeek, is dienstbode bij familie Kalken. Mei 1845 vertrekt zij naar Maastricht. Op 31 mei 1848 te Delft trouwt zij met Pieter Post (zoon van Jacobus Post en Maria Bon).

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Post

Pieter

hfd

4 december 1819

Delft

30 september 1866

Delft

Dukker

Catharina

vr.

19 oktober 1828

Delft

21 september 1904

Delft

Post

Jacobus

zn

19 juli 1851

Delft

30 september 1851

Delft

Post

Cornelis

zn

6 februari 1853

Delft

23 april 1935

Delft

Post

Petrus

zn

6 februari 1853

Delft

18 april 1853

Delft

Post

Margaretha

dr

5 december 1855

Delft

26 juni 1941

Delft

Post

Jacobus Gerardus

zn

23 september 1859

Delft

13 november 1905

Delft

Post

Maria Josina

dr

9 februari 1862

Delft

21 juli 1941

Delft

Post

Catharina

dr

14 april 1863

Delft

 

 

Post

Petrus

zn

1 januari 1866

Delft

 

 


Voetnoten:
[1] Wordt ook wel als Bonking geschreven.
[2] Getuigen: Matthias Dukker en Catharina Willeke (Parochie St. Joseph)
[3] Uit de aanwezigheid van Matthias Dukker en Catharina Willeke bij de doop van het eerste kind en het vernoemen van het kind naar zijn grootmoeder, valt op te maken dat Maria Catharina Borking met Gerardus, de zoon van Matthias Dukker en Catharina Willeke, huwde.
[4] Ondertrouw vindt plaats op 24 april 1802 te Delft. Gerrit: jongeman; Maria: jonge dochter.
[5] Het stemregister is van 1803. In 1803 hebben Gerardus Dukker, echtgenoot van Marijtje Heggie, en Gerardus Dukker, echtgenoot van Anna Maria Verbeek, een stemgerechtigde leeftijd. Van de eerste persoon wordt uitgegaan dat hij op de Buitenwatersloot woonde.
[6] Aangezien er in 1807 verder geen andere weduwnaars waren met de naam Gerardus Dukker, volgt hieruit dat Johanna van Velsen met Gerardus Dukker, de zoon van Matthias Dukker en Catharina Willeke, huwde.
[7] Ondertrouw vindt plaats op 27 december 1806 te Delft. Gerrit: weduwnaar; Johanna: jonge dochter.