Terug

Geboortejaar

In geen enkele akte wordt er verwezen naar het geboortejaar van Barend. Doch valt er uit jaar van huwen, het krijgen van kinderen en het overlijdensjaar het een en ander af te leiden.

Volgens het standaardwerk “Algemene Geschiedenis der Nederland” (1970) is de huwelijksleeftijd van mannen in het midden van de achtiende eeuw 29 jaar. De huwelijksleeftijd van vrouwen is twee jaar jonger.

Wanneer de tweede en derde generatie Dukker wordt beschouwd, kan er worden geconcludeerd dat de bruid doorgaans twee tot drie jaar jonger is. Zelden komt het voor dat zij jonger is dan 21 jaar Eveneens wordt geconstateerd dat vrouwen tot ongeveer hun 45ste in staat zijn kinderen te krijgen. Hier van uitgaande kan gesteld worden dat Marij Houtkamp tussen 1717 en 1724 is geboren en tussen de 66 en 73 jaar oud is geworden.

Voor de mannen geldt dat zij tussen hun 24ste en 29ste huwen. Wanneer er sprake is van zwangerschap buiten het huwelijk om kan het gebeuren dat zij nog voor hun 24ste trouwen. In het andere geval kan extreme armoede een reden zijn het huwelijk uit te stellen (zie ondermeer hoofdstuk II-3). Daar er geen sprake was van extreme armoede (zie hoofdstuk I-1) dan wel van een ongewenste zwangerschap, kan gesteld worden dat Barend Dukker tussen 1716 en 1721 is geboren en tussen de 76 en 81 jaar oude is geworden.

Het hoge leeftijd waarop Marij en Barned sterven is vrij uniek, doch stemt overeen met de noodzaak van het vertrek in 1788 van de oudste zoon van Barend naar Naaldwijk om voor zijn ouders te zorgen.