Zesde generatie

Dirk Dukker & Jacoba Maria Warnaar

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Johannes

vdr

11 januari 1860

Delft

1 december 1927

Delft

Timp

Louisa Johanna

mdr

14 oktober 1866

Delft

25 december 1919

Delft

Dukker

Dirk

hfd

29 januari 1885

Delft

4 december 1912

Delft

Warnaar

Jacoba Maria

vr.

25 juni 1886

Delft

18 oktober 1966

Delft

Dukker

Johannes Franciscus

zn

18 december 1908

Delft

20 juni 1971

Apeldoorn

Dukker

Petronella

dr

28 december 1909 [1]

Delft

16 november 1911

Delft

Dukker

Louisa Johanna

dr

2 juli 1911

Delft

2 april 1994 [2]

Delft

Dirk wordt bij het huwelijk van zijn ouders erkend en gewettigd. Dirk huwt met Jacoba Maria Warnaar (dochter van Adrianus Cornelis Warnaar en Petronella Opstal) op 26 februari 1908 te Delft. Het gezin is rooms-katholiek. Dirk is werkman. Het gezin woont aan de Gasthuislaan op nummer 215a.

De volgende kinderen bereiken een volwassen leeftijd:

1. Johannes Franciscus Antonius

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Johannes Franciscus

mn

18 december 1908

Delft

20 juni 1971

Apeldoorn

Driel, van

Wil

vr.

18 april 1910

Delft

30 mei 1989

Apeldoorn

Dukker

Elsie Louise

dr

4 januari 1940

‘s Hage

 

 

Dukker

Hans Dick

zn

4 april 1946

Delft

 

 

Johannes Franciscus Antonius huwt voor de burgerlijke stand met Wil van Driel (dochter van Bastiaan van Driel en Maria Jannetje de Leeuw Van Weenen) op 26 augustus 1936 te Delft. Johannes slaagt in 1943 voor het examen leerling instrumentenmaker. Hij is in 1944 tijdelijk leraar in het instrument maken aan de Nijverheidsavondschool en later technisch ambtenaar Rijksvezeldienst en chef instrumentmaker TNO. Johannes Franciscus Antonius behoort niet tot een kerkgenootschap. Wil is nederlands hervormd. Johannes Franciscus en Wil wonen in Delft in de van de Spiegelstraat op nummer 50.
Over hun kinderen is het volgende bekend:
- Hans Dick: Hij trouwt met Marjan Snel en woont te Rijswijk en heeft als adres Oranjelaan 73. Hun kinderen heten Arjan en Martine.
- Els: Zij woont in Apeldoorn. Zij woont op nummer 312 aan de Kon. Lodewijklaan.

2. Louisa Johanna: Zij is winkelchef en chef typekamer.

Voetnoten:
Volgens Hans Dick Dukker
Zij wordt bijgezet in het familiegraf op 7 april