Vijfde generatie

Johannes Franciscus Dukker & Louisa Johanna Timp

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Gerardus

vdr

10 januari 1820

Delft

14 april 1900

Delft

Zomervrucht

Maria

mdr

13 april 1831

Delft

2 april 1899

Delft

Dukker

Johannes Franciscus

hfd

11 januari 1860

Delft

1 december 1927

Delft

Timp

Louisa Johanna

vr.

14 oktober 1866

Delft

25 december 1919

Delft

Dukker

Dirk

zn

29 januari 1885 [1]

Delft

4 december 1912

Delft

Dukker

Maria

dr

15 april 1888

Delft

3 april 1978

Loosduinen

Dukker

Johanna Maria

dr

23 december 1889

Delft

3 november 1970

Delft

Dukker

Gerarda

dr

19 maart 1893

Delft

29 november 1985

Delft

Dukker

Jacob

zn

27 november 1895

Delft

 

 

Dukker

Laurens Johannes

zn

omstreeks 1895

Delft

6 december 1896

Delft

Dukker

Gerardus Johannes

zn

20 augustus 1898

Delft

12 januari 1990

Apeldoorn

Dukker

Johanna Louisa

dr

1 februari 1901

Delft

21 januari 1903

Delft

Dukker

Johannes Franciscus

zn

18 september 1904

Delft

17 augustus 1964

Rijswijk

Dukker

Johanna Louisa

dr

26 augustus 1909

Delft

12 februari 1994 [2]

Delft

Johannes, het vijfde kind van Gerardus Dukker en Maria Zomervrucht, huwt met Louisa Johanna Timp (dochter van Laurens Timp en Catharina van Woggelum) op 3 augustus 1887 te Delft. Het gezin is volgens de gezinskaart rooms-katholiek. Het gezin woont onder andere in de Poppesteeg op nummer 11 (vanaf 1912) en aan het Koningsplein op nummer 27 (vanaf 1925).

Vooral bij de kinderen van Johannes en Louisa Johanna Timp zien we een proces van ontkerkelijking. Het een en ander had te maken met de onverzoenelijke houding die er was tegenover gemengde huwelijken.

Het katholieke organisatieleven was in de stad Delft en in de parochies in het Westland al van de grond gekomen. Aan de toename van het aantal gemengde huwelijken in de steden werden nu argumenten ontleend om deze verzuiling een nieuwe impuls te geven. Zo werden de katholieke verenigingen nog krachtiger gewapend voor de strijd tegen het gemengde huwelijk. Vrijwel alle katholieke verenigingen kregen statuten waarin het aangaan van een gemengde verkering als een van de gronden voor royement werd genoemd. De bisschop had deze regel in december 1906 uitgevaardigd.
(“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992)

Over de kinderen is het volgende bekend:

1. Dirk: zie verder Dirk Dukker & Jacoba Maria Warnaar

2. Maria

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Bos

Simon

hfd

15 februari 1888

Vrijenban

 

 

Dukker

Maria

vr.

15 april 1888

Delft

3 april 1978

Loosduinen

Bos

Cornelia Geertruida

dr

24 januari 1908

Delft

 

 

Bos

Johanna Francisca

dr

30 mei 1911

Delft

 

 

Bos

Wilhelmina

dr

20 juni 1914

Delft

 

 

Bos

Simon

zn

7 september 1917

Delft

 

 

Bos

Louis Johan

zn

19 februari 1920

Delft

 

 

Bos

Adrianus Marie

zn

27 juni 1925

Delft

 

 

Bos

Gerardus Marinus

zn

26 februari 1927

Delft

8 mei 1927

Delft

Maria Dukker huwt met Simon Bos (zoon van Willem Bos en Cornelia Geertruida van der Meer) op 6 november 1907 te Delft. Simon is nederlands hervormd. Maria is rooms-katholiek. Hun dochters zijn eveneens rooms-katholiek. Simon, de oudste zoon, is volgens de gezinskaart nederlands hervormd. De jongsten behoren niet tot een of ander kerkgenootschap.

Maria en Simon scheiden op 30 september 1927 [3]. Mei 1927, nog voor de scheiding, komt Gerardus Marinus te overlijden, vertrekt Johanna naar Rheden en gaan de vier jongste nog in leven zijnde kinderen naar een kindertehuis te Voorschoten. Cornelia Geertruida is eerder in het jaar (8 april 1927 te Delft) gehuwd met Cornelis Dijksman. Maria komt na haar scheiding in de sigarenindustrie als stripster te werken.

In de tweede helft van de 19e eeuw zouden de sigarenmakerijen uitgroeien tot een zeer belangrijke industrietak.
(“De stad Delft”, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1992)

3. Johanna Maria

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Bos

Jan Cornelis

hfd

20 juni 1894

Vrijenban

 

 

Dukker

Johanna Maria

vr.

23 december 1889

Delft

3 november 1970

Delft

Johanna Maria huwt met haar zwager Jan Cornelis Bos (zoon van Willem Bos en Cornelia Geertruida van der Meer) op 28 oktober 1921 te Delft. Johannes Franciscus en Johanna Louisa, de jongere broer en zus van Johanna Maria, wonen enige tijd bij Johanna Maria en Jan Cornelis Bos in.

4. Gerarda

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Bos

Marinus Cornelis

hfd

15 januari 1893

Nootdorp

1 maart 1939

Delft

Dukker

Gerarda

vr.

19 maart 1893

Delft

29 november 1985

Delft

Bos

Frank

zn

16 februari 1914

Delft

 

 

Bos

Johannes

zn

6 juli 1917

Delft

 

 

Geldhoff

Adam

2e mn

11 april 1891

ís Hage

1 september 1976

ís Hage

Gerarda Dukker huwt met Marinus Cornelis Bos (zoon van Frank Bos en Cornelia Sneep [4]) op 4 februari 1914 te Delft. Het gezin laat zich registreren als behorend tot de nederlands hervormde kerk. Op een gegeven moment is deze registratie uit de bevolkingsregister verdwenen.
Na het overlijden van Marinus huwt Gerarda met Adam Geldhoff op 3 september 1941 te ’s Gravenhage.

5. Gerardus Johannes: zie verder Gerardus Dukker & Hendrika van den Udenhout

6. Johannes Franciscus Anthonius: zie verder Johannes Franciscus Dukker & Johanna van der Hoeven

7. Johanna Louisa

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Zwart, de

Wijtze

hfd

18 maart 1911

Vlaardingen

 

 

Dukker

Johanna Louisa

vr.

26 augustus 1909

Delft

12 februari 1994

Delft

Zwart, de

Dirk

zn

25 december 1934

Delft

 

 

Zwart, de

Froukjen

dr

7 november 1936

Delft

 

 

Zwart, de

Loek

zn

 

 

 

 

Zwart, de

Wijtze

zn

 

 

 

 

Johanna Louisa huwt op 7 april 1933 te Delft met Wijtze de Zwart (zoon van Dirk de Zwart en Froukjen Roskam). Zij wonen ondermeer in de Ruivenstraat op nummer 16.

Voetnoten:
[1] Erkend en gewettigd bij huwelijk ouders.
[2] Zij wordt 16 februari gecremeerd.
[3] Vonnis te Amsterdam: 30 september 1927. Ingeschreven te Delft: 15 december 1927.
[4] Wordt ook wel geschreven als Snep