Zesde generatie

Adrianus Frederik Dukker & Alida Adriana Tersmette

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Josephus Hendrikus

vdr

29 september 1865

Delft

11 augustus 1936

Delft

Groenewolt

Henrica

mdr

25 maart 1870

Kampen

22 juni 1950

Delft

Dukker

Adrianus Frederik

hfd

13 september 1902

Delft

23 maart 1981

Delft

Tersmette

Alida Adriana

vr.

14 juli 1905

Delft

4 mei 1989

Delft

Dukker

Henrica Adriana

dr

8 april 1929

Delft

 

 

Dukker

Leonardus Johannes

zn

16 januari 1931

Delft

 

 

Dukker

Adriana Martina

dr

15 december 1936

Delft

 

 

Dukker

 

 

3 maart 1944

Delft

3 maart 1944

Delft

Dukker

 

 

2 maart 1945

Delft

2 maart 1945

Delft

Adrianus Frederik Karel (Aad) huwt ene Alida Adriana Tersmette (dochter van Leonardus Johannes Tersmette, timmerman, en Adriana Martina van der Stap, winkelierster) op 17 augustus 1927 te Delft. Adrianus is metselaar en bouwkundige van beroep. Hij is uitvoerder [1] bij de Rijnlandsche Beton Maatschappij en later hoofduitvoerder [2] bij bouwbedrijf Bredero.Alida is naaister en coupeuse van beroep. Het gezin is rooms-katholiek. Het gezin woont eerst in de Jacob Catsstraat op nummer 52. Vanaf 1930 wonen ze op het Bagijnhof en vervolgens, vanaf 1936, in de Annastraat op nummer 49 en ten slotte op nummer 10 van de Esdoornlaan.

De volgende kinderen bereiken een huwbare leeftijd:

1 Henrica Adriana Maria: Henny is directiesecretaresse. Zij woont in Delft en is vrijgezel.

2 Leonardus Johannes

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Leonardus Johannes

mn

16 januari 1931

Delft

 

 

Neerscholten

Willy Frederika Maria

vr.

7 augustus 1934

‘s Hage

 

 

Dukker

Maria Alida

dr

7 januari 1962

‘s Hage

 

 

Dukker

Anna Maria

dr

17 februari 1965

‘s Hage

 

 

Leo huwt met Willy Frederika Maria Neerscholten (dochter van Wilhelmus Cornelis Neerscholten, boekhouder, en Wilhelmina Antonia Frederica Schobben) voor de burgerlijke stand en voor de kerk op 3 augustus 1960 te ‘s Gravenhage. Willy is kleuterleidster. Leonardus promoveert in maart 1964 aan de universiteit van Leiden [3] is chemicus. Beiden zijn rooms-katholiek. Zij hebben Vlaardingen als woonplaats. Over hun kinderen is het volgende bekend:
- Maria Alida Wilhelmina: Mariėtte huwt op 30 september 1987 te Schiedam voor de burgerlijke stand en op 3 oktober 1987 voor de kerk met Theodorus Wilhelmus Maria (Theo) Hoogenboom (geboren op 28 maart 1960 te Leiderdorp en zoon van Adrianus Josef Hoogenboom, musicus, en Elisabeth Maria Verhoef, onderwijzeres). Maria is directie-secretaresse. Theo is musicus. Zij wonen in Amersfoort. Beiden zijn rooms-katholiek.
- Anna Maria: Annette huwt op 12 mei 1993 te Schiedam voor de burgerlijke stand en op 21 mei 1993 voor de kerk met Lucas Johannes As (geboren 19 mei 1964 te Utrecht en zoon van Johannes Adrianus As, geofysicus, en Maria Josepha Cornelia Osterhaus, onderwijzeres). Annette is secretaresse voor het bisdom Rotterdam. Lucas is consultant informatie technology. Zij wonen in Vlaardingen. Beiden zijn rooms-katholiek.

3 Adriana Martina

Familienaam

Voornamen

Betr.

Geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Kolk

Wyger Johan

mn

3 juni 1935

‘s Hage

 

 

Dukker

Adriana Martina

vr.

15 december 1936

Delft

 

 

Kolk

Annemarie

dr

 

 

 

 

Kolk

Marlies

dr

 

 

 

 

Adriana (Jean) huwt met Wyger Johan Kolk (zoon van Sieger Kolk en Wilhelmina Olijslag) voor de burgerlijke stand en voor de kerk op 9 mei 1964 te Delft. Wyger is proces supervisor. Adriana is lerares naaien. Zij wonen in Zevenbergen. Over hun kinderen is het volgende bekend:
- Annemarie: Zij woont in Roosendaal
- Marlies: Zij woont in Zevenbergen

Voetnoot:
[1] Het bericht spreekt over jubelaris A. Dukkker. Naam, leeftijd en beroep komen overeen met Aad Dukker
[2] Volgens Wil Dukker
[3] Het krantenartikel spreekt over een L. Dukker, wonende te Den Haag. Het proefschrift is “Bromering van fenol”